Stjernefiolinisten Jelly d’Arányi

English below

Kveldens konsert har en helt fantastisk historie, nemlig den om stjernefiolinisten Jelly d’Arányi (1893-1966), som i sin samtid ble feiret som “den største fiolinist som noennsinne har levd”. Om hun var “best” eller ei trenger vi ikke diskutere, men faktum er at mange av tidens viktigste verk for fiolin ble skrevet nettopp for Jelly. Og hun var i god familie, for hennes grandtante var gift med den største fioliniststjernen på 1800-tallet, nemlig Joseph Joachim – nær venn av Brahms.

Jelly startet sine musikkstudier i Budapest, men flyttet videre med familien til London i 1908. Etter 1. verdenskrigs slutt tok den internasjonale karrieren hennes virkelig av med London som base. Bartok skrev sine første to fiolinsonater til henne, Stravinskij skrevHistorien om en soldat med henne som fiolinist. Ravel komponerte sin Tzigane til henne, det samme gjorde Vaughan Williams med sin Concerto Accademico. Og Elgar var visst på sine eldre dager fullstendig betatt av den unge, vakre superfiolinisten. I det hele tatt – i løpet av 1915-1931 ble 24 nye verk skrevet for Jelly, samtidig som hun var pioner og hentet mange mindre kjente verk for fiolin fram i lyset.

Jelly var også en yndet artist i BBC og i den gryende platebransjen, så i dag finnes det ganske mange opptak av hennes spill.

På denne konserten får vi fortalt historien om Jelly, samtidig som vi framfører verk som ble skrevet for henne, og andre verk vi vet hun framførte. Musikken framføres av noen av de største utøverne vi har i dag, med Eldbjørg Hemsing og Alexei Volodin i spissen.


Program

Béla Bartók (1881-1945):
Sonate for fiolin og klaver, Sz 76 

  1. Molto moderato
  2. Allegretto

Zoltán Kodály (1882-1967):
Gyermektáncok

Ralph Vaughan Williams (1972-1958):
The Lark Ascending

– 

Jenö Hubay (1858-1937):
Six Poemes Hongrois for fiolin og piano, op. 27

  1. Adagio
  2. Allegro molto
  3. Moderato
  4. Allegro
  5. Andantino
  6. Allegro molto


– 

Maurice Ravel (1875-1937):
Tzigane

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

10. august 2024
18:00
Sagene Kirke
90 minutter

Medvirkende:
Eldbjørg Hemsing, fiolin
Henning Kraggerud, fiolin
Geir Inge Lotsberg, fiolin 
Magnus Boye Hansen, bratsj
Øystein Sonstad, cello
Anders Rove, bass
Alexei Volodin, klaver

Tonight’s concert has a fantastic story, namely that of the star violinist Jelly d’Arányi (1893-1966), who was celebrated in her time as “the greatest violinist who ever lived”. Whether she was “the best” or not is not up for discussion, but the fact is that many of the most important works for violin of the time were written for Jelly. And she was well related, as her great-aunt was married to the greatest violinist of the 19th century, Joseph Joachim – a close friend of Brahms. 

Jelly began her musical studies in Budapest, but moved with her family to London in 1908. After the end of World War I, her international career took off with London as her base. Bartok wrote his first two violin sonatas for her; Stravinsky wrote The Story of a Soldier with her as violinist. Ravel composed his Tzigane for her, as did Vaughan Williams with his Concerto Accademico. And Elgar, in his old age, was apparently completely captivated by the young, beautiful super violinist. In fact, during 1915-1931, 24 new works were written for Jelly, while she pioneered and brought to light many lesser-known works for violin.

Jelly was also a favorite artist in the BBC and in the emerging record industry, so there exists quite a few recordings of her playing even today.

In this concert, we will tell the story of Jelly, while performing works written for her and other works we know she performed. The music will be performed by some of the greatest performers we have today, led by Eldbjørg Hemsing and Alexei Volodin.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 10, 2024
18:00
Sagene Church
90 minutes

Artists:
Eldbjørg Hemsing, violin
Henning Kraggerud, violin
Geir Inge Lotsberg, violin
Magnus Boye Hansen, viola
Øystein Sonstad, cello
Anders Rove, bass
Alexei Volodin, piano

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss