Dagne Groven Myhren

Dagne Groven Myhren Eivind Groven-ekspert – Eivind Groven Expert Datter av Eivind Groven, Dagne Groven Myhren, har en bred bakgrunn fra nordisk litteratur, kulturminneforvaltning og norsk folkemusikk. Hun avla sin doktorgradsavhandling om Wergelands dikt i 1988, og har senere tonesatt noen av diktene hans. Groven Myhren er en anerkjent folkesanger i Telemark-tradisjon, og har blitt […]